Főoldal > Utilities > Transnational Charter > Integrált szolidaritás az integrált iparért

Integrált szolidaritás az integrált iparért

Integrált szolidaritás az integrált iparért

EPSU szabályok az európai elektromos és gáz iparban

Az EPSU (Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeteinek Európai Szövetsége) közüzemekért felelős állandó bizottsága arra a megállapításra jutott, hogy az európai elektromos és gáz iparban működő vállalatoknak be kell tartaniuk az alapvető ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) munkajogi rendelkezéseket

Ezek az alap ILO rendelkezések a szerveződéshez, a kollektív egyezséghez való jog (87 és 98), az egyenlő esélyek és egyenlő fizetés (100 és 111), a kényszermunka (29 és 105) és a gyermekmunka (138 és 182) tilalma. Azok a szakszervezetek, melyek tudomására jut, hogy ezeket a szabályokat megsértik, támogatást kapnak az EPSU-tól és annak társult szervezeteitől, amelyek szolidaritási kampányt indítanak annak biztosítása érdekében, hogy a vállalat betartsa ezeket az alapszabályokat.

Sztájk támogatás

Felkérés esetén, és információ birtokában az EPSU társult szervezetei figyelmeztetést küldenek a munkáltatóknak, hogy nem fogják a termelést beindítani az adott vállalat más országbeli telephelyeien sem a sztrájk kapcsán(1). Az EPSU társult szakszervezetei értesítik a tagokat, a szakszervezeti bizalmikat és a munkaügyi testületeket a sztrájk körülményeiről.

A kollektív egyezmények tiszteletben tartása

A vállalatok és a munkáltatók szervezetei kötelesek tiszteletben tartani az általuk is elfogadott kollektív egyezményeket. Azok a munkáltatók vagy vállalatok, amelyek el akarnak térni az Elektromos szektorra vonatkozó országos kollektív egyezményektől a szakszervezeti partnerek akarata ellenére, az EPSU-t és társult szervezeteit szolidaritási megmozdulásokra fogják késztetni.

Azok a munkáltatók vagy vállalatok, amelyek nem írják alá az Elektromos szektorra vonatkozó megfelelő kollektív egyezményt, ahogyan azt az adott szakszervezet meghatározta, és azután aláássák annak a rendelkezéseit, az EPSU szolidaritási akcióinak célpontjává válnak.

Azok a munkáltatók vagy vállalatok, amelyek megpróbálják megkerülni a szakszervezeteket, és nem törekednek konstruktív társadalmi párbeszédre a szakszervezetekkel, az EPSU szolidaritási akcióinak célpontjává válnak.

(1) Megjegyzés: ehhez a tervezett sztrájkokról megküldött időbeni információ cserére van szükség az EPSU társult szervezetei között (ld. EPSUcob@ project).

PDF - 106.4 ko
Transnational solidarity - HU