Home page > About us > Affiliates > Denmark > Velkommen til den danske side - Welcome to the Danish page

Velkommen til den danske side - Welcome to the Danish page

Velkommen til den danske side

Velkommen til de danske offentligt ansatte, som er medlemmer af EPSU!

Kære ven og medlem af EPSU,

Velkommen til European Federation of Public Service Unions’ danske side. Vi er glade for at kunne give dig en introduktion til EPSU’s arbejde, et arbejde, som bringer over 8 millioner offentligt ansatte sammen på europæisk plan. EPSU er organisatorisk opdelt i social- og sundhedsområdet, lokale myndigheder, statslig forvaltning og offentlige værker som gas og elektricitet.

EPSU’s repræsentanter og medarbejdere stræber efter at sikre, at der tages hensyn til kvaliteten i den offentlige service, koordinering af overenskomstforhandlinger , kønsmæssig ligestilling samt koordinering i forhold til det internationalt arbejde i alle aspekter af vores arbejde, og at dette kommunikeres på rette måde. Nedenfor kan du se, hvem der repræsenterer de danske offentligt ansatte i EPSU .

Vi er stolte af at repræsentere Danmark’s offentligt ansatte i Europa.

Med venlig hilsen Rita Bundgaard og Dennis Kristensen, de danske medlemmer af EPSU Eksekutivkomité


Welcome to the Danish public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Danish page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration and public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

We are proud to represent Danish public service workers in Europe,

Yours sincerely,

Rita Bundgaard and Dennis Kristensen, EPSU Executive representatives for Denmark


Please check out who represents Danish workers in EPSU here,
- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities