Home page > About us > Affiliates > Norway > Velkommen til den norske siden - Welcome to the Norwegian page

Velkommen til den norske siden - Welcome to the Norwegian page

Velkommen til den norske siden

Velkommen til de norske offentlige tjenestearbeidere som er medlemmer av EPSU!

Kjære venn, og medlem av EPSU,

Velkommen til den norske siden på European Federation of Public Service Unions. Vi har gleden av å kunne gi deg en innføring om EPSUs arbeid, et arbeid som totalt i Europa bringer sammen over 8 millioner offentlig tjenestemenn. EPSU er organisert i helse og sosiale tjenester, lokale myndigheter, nasjonal forvaltning og offentlige nytteområder som gass og elektrisitet.

EPSU representanter og ansatte kjemper for å sikre at offentlige tjenestekvalitet, kollektive lønnsforhandlinger, likestilling->rub28] og samordning med internasjonalt arbeid er riktig vurdert i alle aspekter av vårt arbeid, og riktig kommunisert.

Se hvem som representerer norske arbeidstakere i EPSU,

Vi er stolte av å representere de norske offentlige tjenestearbeiderne i Europa,

Med vennlig hilsen Mette Nord, Odd Haldgeir Larsen, Bjøro Karen and Liervaag John EPSU’s ledere for Norge.

Welcome to the Norwegian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Norwegian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration and public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Norwegian workers in EPSU here,

We are proud to represent Norwegian public service workers in Europe,

Yours sincerely,

Mette Nord and Odd Haldgeir Larsen, Executive representatives for Norway


- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities