Home page > About us > Affiliates > Sweden > Välkommen till SVENSKA sidan - Welcome to Swedish page

Välkommen till SVENSKA sidan - Welcome to Swedish page

Välkommen till SVENSKA sidan

Välkommen till de svenska offentliganställda som är medlemmar i EPSU!

Bäste/bästa vän och EPSU-medlem,

Välkommen till den svenska sidan om Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Vi är glada över att här kunna presentera EPSU:s verksamhet, en verksamhet som samlar 8 miljoner offentliganställda på europeisk nivå. EPSU är organiserat i sjuk- och hälsovård och sociala tjänster, kommunförvaltning, statlig förvaltning, samt allmännyttiga verk och företag som gas och electricitet.

EPSU:s representanter och personal kämpar för att kvalitet på offentliga tjänster, samordning av avtalsförhandlingar, jämställdhet och samordning med internationella aktiviteter ska beaktas i alla aspekter vårt arbete, och att information om dessa frågor sprids

Här kan du se vem som företräder svenska arbetstagare i EPSU

Vi är stolta över att företräda svenska offentliganställda i Europa

Bästa hälsningar Annelie Nordström, Annika Strandhäll, och Britta Lejon EPSU:s styrelse representanter för Sverige

Welcome to the Swedish public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Swedish page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration and public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Swedish workers in EPSU here,

We are proud to represent Swedish public service workers in Europe,

Yours sincerely,

Annelie Nordström, Annika Strandhäll, and Britta Lejon, Executive representatives for Sweden

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities