Home page > About us > Affiliates > Czech Republic > Welcome to the Czech Republic page - Vítejte na ČESKÝCH stránkách

Welcome to the Czech Republic page - Vítejte na ČESKÝCH stránkách

Welcome to the Czech republic page – Vítejte na stránkách České republiky

Vítejte na stránkách českých zaměstnanců ve veřejných službách, kteří jsou členy EPSU!

Vážený příteli a člene EPSU, Vítejte na českých stránkách Evropské federace odborů ve veřejných službách. Jsme rádi, že Vás můžeme uvést do práce EPSU, práce, která na evropské úrovni sdružuje více než 8 milionů zaměstnanců ve veřejných službách. EPSU působí v oblasti zdravotních a sociálních služeb, místní samosprávy, státní správy a veřejných služeb, jako je plyn a elektřina.

Zástupci a zaměstnanci EPSU usilují o zajištění toho, aby kvalita veřejných služeb, koordinace kolektivního vyjednávání, rovnost pohlaví a koordinace s mezinárodními aktivitami byly řádně brány v úvahu ve všech aspektech naší práce a byly o nich podávány řádné informace.

Zde si prosím zkontrolujte, kdo zastupuje české zaměstnance v EPSU.

Jsme hrdí na to, že můžeme zastupovat české zaměstnance ve veřejných službách v Evropě.

Se srdečným pozdravem Ivana Břeňková a Blanka Suchá, výkonní zástupci EPSU za Českou republiku.


Welcome to the public service workers from the Czech Republic who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Czech Republic page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

We are proud to represent Czech Republic public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Ivana Břeňková and Blanka Suchá, Executive representatives for Czech RepublicPlease check out who represents workers in the Czech Republic in EPSU here:

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities