Home page > About us > Affiliates > Slovenia > Dobrodošli na slovenski spletni strani ! Welcome to the Slovenian page (...)

Dobrodošli na slovenski spletni strani ! Welcome to the Slovenian page !

Dobrodošli na slovenski spletni strani javnih uslužbencev, ki so člani EPSU!

Dragi prijatelj in član EPSU,

Dobrodošli na slovenski spletni strani Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev. Veseli nas, da vam lahko predstavimo uvod v delo EPSU, ki na evropski ravni združuje več kot 8 milijonov javnih uslužbencev. EPSU ureja zdravstvene in socialne storitve, lokalno samoupravo, državno upravo in komunalne objekte, kot sta plin in elektrika.

Predstavniki in osebje EPSU si prizadevajo zagotoviti, da se kakovost javnih služb ->rub72], usklajevanje kolektivnih pogodb, enakost spolov in usklajevanje z delom na mednarodni ravni ustrezno obravnavajo v vseh vidikih dela in se o njih primerno poroča.

Prosimo, da na tem mestu preverite, kdo predstavlja slovenske uslužbence v EPSU.

Ponosni smo na to, da predstavljamo slovenske javne uslužbence v Evropi.

S spoštovanjem, Marolt Majda EPSU izvršilni predstavniki za SLOVENIJO

Welcome to the Slovenian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Slovenian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Slovenian workers in EPSU here,

We are proud to represent Slovenian public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Majda Marolt, Executive representative for Slovenia

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities