Home page > About us > Affiliates > Bosnia - Herzegovina > Welcome to the page for Bosnia-Herzegovina - Dobro došli na hrvatsku (...)

Welcome to the page for Bosnia-Herzegovina - Dobro došli na hrvatsku stranicu

Dobro došli na hrvatsku stranicu

Dobro došli na stranicu radnika javnih službi Hrvatske koji su članovi EPSU!

Dragi prijatelji i članovi EPSU,

Dobro došli na hrvatsku stranicu Europske federacije sindikata zaposlenih u javnim službama. Drago nam je predstaviti vam uvod u rad EPSU, rad koji na europskoj razini okuplja preko 8 milijuna djelatnika. EPSU je organiziran u zdravstvenim i društvenim službama, lokalnim vlastima, državnoj administraciji, i službama za komunalne usluge kao što su opskrba plinom i električnom energijom .

Predstavnici EPSU-a i osoblje nastoje osigurati da su kvaliteta javnih službi, koordiniranje kolektivnog pregovaranja, ravnopravnost spolova i koordinacija međunarodnog rada pravilno razmotreni u svim aspektima našeg rada, kao i da su pravilno priopćeni.

Molimo ovdje provjerite tko u EPSU predstavlja radnike Hrvatske,

Ponosni smo u Europi predstavljati hrvatske radnike javnih službi ,

Iskreno vaši Tatjana Kosovic i Kemal Luksic EPSU izvršni predstavnici za Hrvatsku

Welcome to the public service workers of Bosnia-Herzegovina who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Bosnia-Herzegovina page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Bosnia-Herzegovina workers in EPSU here,

We are proud to represent Bosnia-Herzegovina public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Tatjana Kosovic and Kemal Luksic, Executive representatives for Bosnia-Herzegovina


- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities