Home page > About us > Affiliates > Finland > Tervetuloa suomalaiselle sivulle - Welcome to the Finnish page

Tervetuloa suomalaiselle sivulle - Welcome to the Finnish page

Tervetuloa EPSU:n jäseninä olevat Suomen julkisten palvelujen työntekijät!

Hyvä ystävä ja EPSU:n jäsen,

tervetuloa Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation suomalaiselle sivulle. Olemme iloisia saadessamme tarjota sinulle johdatuksen EPSU:n työhön — työhön, joka kokoaa yhteen yli kahdeksan miljoonaa julkisten palvelujen työntekijää eurooppalaisella tasolla. EPSU on järjestäytynyt terveys- ja sosiaalipalveluihin, paikallishallintoon, valtakunnanhallintoon ja julkisiin hyödykkeisiin, kuten kaasu- ja sähköhuoltoon .

EPSU:n edustajat ja henkilökunta ponnistelevat taatakseen sen, että julkisten palvelujen laatu, kollektiivisten neuvottelujen koordinointi, sukupuolten tasa-arvoisuus ja kansainvälisen työn koordinointi otetaan asianmukaisesti huomioon kaikessa työssämme ja että siitä tiedotetaan asianmukaisesti..

Katso tästä, kuka edustaa Suomen työntekijöitä EPSU:ssa,

Ylpeänä edustamme Suomen julkisten palvelujen työntekijöitä Euroopassa,

Parhain terveisin Jarkko Eloranta, Niko Simola, Tero Ristimäki, Jaana Laitinen-Pesola and Maija Pihlajamäki EPSU:n johtokunnan edustajat Suomesta

Welcome to the Finnish public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Finnish page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Finnish workers in EPSU here,

We are proud to represent Finnish public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Jarkko Eloranta, Niko Simola, Tero Ristimäki, Jaana Laitinen-Pesola and Maija Pihlajamäki, Executive representatives for Finland


- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities