Home page > About us > Affiliates > Latvia > Laipni lūgti LATVIJAS tīmekļa vietnē - Welcome to the Latvian page

Laipni lūgti LATVIJAS tīmekļa vietnē - Welcome to the Latvian page

Laipni lūgti LATVIJAS sabiedrisko pakalpojumu darbinieki, kas ir EPSU locekļi!

Cien. draugs un EPSU locekli!

Laipni lūgti Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LATVIJAS tīmekļa vietnē. Mēs esam priecīgi, ka varam sniegt Jums ievadinformāciju par darbu, ko veic EPSU, darbu, pateicoties kam Eiropas līmenī tiek satuvināti vairāk kā 8 miljoni sabiedrisko pakalpojumu darbinieki. EPSU ir organizēta veselības un sociālo pakalpojumu sfērā, pašvaldībās, valsts pārvaldēs un komunālos uzņēmumos, piemēram, gāzes un elektrības apgādes uzņēmumos.

EPSU pārstāvji un darbinieki tiecas nodrošināt, lai visos mūsu darba aspektos atbilstoši tiktu ņemta vērā sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte, darba koplīgumu koordinēšana, dzimumu līdztiesība un starptautiskā darbu koordinēšana un ir atbilstoša komunikācija.

Lūdzu, apskatiet, kas pārstāv LATVIJAS darbiniekus EPSU šeit,

Mēs esam lepni, ka varam pārstāvēt LATVIJAS sabiedrisko pakalpojumu darbiniekus Eiropā,

Ar cieņu, Juris Kalnins un Jevgenija Stalidzane EPSU atbildīgie pārstāvji LATVIJĀ

Welcome to the Latvian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Latvian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

We are proud to represent Latvia public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Juris Kalnins and Jevgenija Stalidzane, Executive representatives for Latvia

Please check out who represents Latvian workers in EPSU here,

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities