Home page > About us > Affiliates > Poland > Witamy na stronie polskiej - welcome to the Polish page

Witamy na stronie polskiej - welcome to the Polish page

Witamy polskich pracowników sektora usług publicznych, członków EPSU!

Drogi przyjacielu z EPSU,

Witamy na polskiej stronie Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych. Cieszymy się z możliwości zapoznania Cię z działaniami EPSU, które na poziomie europejskim łączą ponad 8 milionów pracowników sektora usług publicznych. EPSU jest podzielone na sektory obejmujące służbę zdrowia i usługi społeczne, samorząd, administrację państwową, oraz zakłady użyteczności publicznej takie jak gazownie i elektrownie.

Przedstawiciele i pracownicy EPSU usiłują zapewnić, aby jakość usług publicznych, koordynacja negocjacji umów zbiorowych , równy status płci oraz koordynacja prac międzynarodowych były brane pod uwagę we wszystkich aspektach naszej pracy i odpowiednio [komunikowane>rub77].

Prosimy sprawdzić kto reprezentuje w EPSU polskich pracowników,

Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować polskich pracowników sektora usług publicznych w Europie.

Z poważaniem Maria OCHMAN i Jadwiga GREGER przedstawiciele kierownictwa EPSU dla Polski.

Welcome to the Polish public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Polish page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Polish workers in EPSU here,

We are proud to represent Polish public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Jerzy Wielgus, Executive representative for Poland

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities