Home page > About us > Affiliates > Romania > Bine aţi venit la pagina Română - welcome to the Romanian page

Bine aţi venit la pagina Română - welcome to the Romanian page

Bine aţi venit la lucrătorii din serviciul publuc ai României care sunt membrii ai EPSU!

Dragă prieten şi membru al EPSU,

Bine ai venit la pagina Românească a Uniunilor Serviciilor publice a Federaţiei Europene. Sntem bucuroşi să vă putem oferi o introducere în minca EPSU, muncă care aduce împreună, la nivel european, peste 8 milione de lucrători publivci. EPSU este organizat pentru servicii de sănătate şi sociale, guverne locale, administraţie naţională şi utilităţi publice cum sunt gazul şi energia electrică.

Reprezentanţii şi personalul EPSU se străduie să se asigure de faptul că calitatea serviciilor publice, coordonarea negocierilor colective, egalitatea de gen şi coordonarea cu activităţile internaţionale sunt luate în considerare şi communicate în mod corespunzător la nivelul tuturor aspectelor muncii noastre.

Vă rugăm verificaţi cine reprezintă muncitorii români în cadrul EPSU,

Suntem mândri să fim reprezentanţii în Europa ai lucrătorilor în serviciile publice din România ,

Cu stimă, Ana COTEANU şi Niculae ROSU reprezentanţi executivi EPSU pentru România

Welcome to the Polish public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Polish page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Polish workers in EPSU here,

We are proud to represent Polish public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Claudia PETCU and Niculae ROSU, Executive representatives for Romania

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities