Home page > About us > Affiliates > Turkey > TÜRKİYE sayfasına hoş geldiniz - Welcome to the Turkish page

TÜRKİYE sayfasına hoş geldiniz - Welcome to the Turkish page

TÜRKİYE EPSU üyesi kamu hizmeti çalışanlarına hoş geldiniz!

Sevgili arkadaşım ve değerli EPSU üyesi,

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonunun TÜRKİYE sayfasına hoş geldiniz. EPSU’nun Avrupa çapında 8 milyondan fazla kamu hizmetleri çalışanını bir araya getiren çalışmalarını tanıtma olanağı bulduğumuz için çok memnunuz. EPSU sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim, ulusal yönetim ile elektrik ve gaz gibi kamu hizmeti kuruluşları konusunda örgütlenmiştir.

EPSU temsilcileri ve çalışanları kamu hizmetleri kalitesinin, toplu görüşme koordinasyonunun, cinsiyet eşitliğinin ve uluslararası çalışmalarla koordinasyonun (logo and link) tüm yönleriyle uygun şekilde ele alınması ve iletişimin uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için çaba göstermektedir.

EPSU’da TÜRK çalışanların kim tarafından temsil edildiğini öğrenin,

TÜRK kamu hizmeti çalışanlarını Avrupa’da temsil etmekten gurur duyuyoruz, Oguz Topak EPSU Yönetimi TÜRKİYE temsilcileri

Welcome to the public service workers from Turkey who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the page for Cyprus of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents workers of Turkey in EPSU here,

We are proud to represent public service workers from Turkey in Europe,

Yours sincerely,
Oguz Topak, Executive representative for Turkey- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities