Home page > About us > Affiliates > Malta > Merħba fil-paġna Maltija - Welcome to the Maltese page

Merħba fil-paġna Maltija - Welcome to the Maltese page

Nilqgħu lill-impjegati tas-Servizz Pubbliku Malti membri tal-E.P.S.U!

Għażiż ħabib, u membru tal-EPSU,

Nilqgħuk fil-paġna Maltija tal-Federazzjoni Ewropea tal-Unions tas-Servizz Pubbliku. Għandna l-pjaċir li nistgħu nintroduċuk għall-attivitajiet u l-ħidma tal-EPSU, din il-ħidma ġġib flimkien, fil-livell Ewropew, 8 miljun impjegat fis-Servizz Pubbliku. L-EPSU hija impenjata fl-oqsma tas-saħħa u s-servizzi soċjali, fix-xogħol tal-gvern lokali, fl-amministrazzjoni nazzjonaliu l-ħtiġiet pubbliċi bħalma huma s-servizzi tal-gass u l-elettriku .

Ir-rappreżentati u l-impjegati tal-EPSU jaħdmu qatigħ biex jiżguraw li l-kwalitá tas-servizzi pubbliċi, il-koordinament fil-ftehimiet kollettivi, l-ugwaljanza tas-sessi u l-koordinament fl-attivitajiet internazzjonali ikunu meqjusin sewwa mill-aspetti kollha tax-xogħol tagħna, u ikkomunikati sewwa.

Jekk jogħġbok, ara hawn min jirrappreżenta lill-impjegati Maltin fl-EPSU.

Aħna kburin li qegħdin nirrappreżentaw lill-impjegati tas-Servizz Pubbliku Malti fl-Ewropa.

Għoddni Tiegħek Josef Bugeja and David Mallia L-Eżekuttiv rappreżentanti tal-EPSU għal Malta.

Welcome to the Maltese public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Maltese page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Maltese workers in EPSU here,

We are proud to represent Maltese public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Josef Bugeja and David Mallia, Executive representatives for Malta


Please check out who represents Maltese workers in EPSU here,

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities