Home page > About us > Affiliates > Kosovo > Trade Union Health Federation of Kosova, FSSHK

Trade Union Health Federation of Kosova, FSSHK

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

St. Fehmi Agani nr. 2/3

10000 PRISHTINË

KOSOVO

info fsshk.eu