Home page > About us > Affiliates > Kosovo > Trade Union Health Federation of Kosova, FSSHK

Trade Union Health Federation of Kosova, FSSHK

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

Trade Union Health Federation of Kosova

Mustafekruja V/17

10000 Prishtina

KOSOVO

info fsshk.eu